avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.
September 10, 2021 / 

Ngày mai không đến

Nếu ngày mai không đến.

Không nghe tiếng gà gáy.

Nếu ngày mai không đến.

Không ánh sáng rọi vào.

Nếu ngày mai không đến.

Không còn nghe tiếng xe.

Nếu ngày mai không đến.

Không còn nghe hàng quán.

Nếu ngày mai không đến.

Không chăm sóc gia đinh.

Nếu ngày mai không đến.

Không còn gặp bạn bè.

Nếu ngày mai không đến.

Mọi thứ sẽ về không.

Và rồi cũng sẽ tới.

Ngày mai của định mệnh.

PPL. (thơ thẩn thứ sau chiều mưa)

POSTS YOU'D MIGHT LIKE

Khoảnh khắc gia đình–9/2018

Cha & Con

Sinh nhật vợ

Sinh nhật muộn của con trai.

Happy 7th birthday yasaka & happy 45th birthday singapore

Ngày 8/03 cho người thân.

POST A COMMENT