avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.

Bạn bè & Đồng nghiệp

February 15, 2012 / 

Hội ngộ 5 năm

Nếu đếm 1, 2, 3, 4 và 5 thì rất nhanh và dễ nhưng nếu tính theo năm thì đây là một khoảng thời gian đủ dài để chúng ta già đi. Đúng là chúng ta già đi sau 5 năm gặp lại.