avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.

Công Việc

August 12, 2010 / 

Cám ơn anh vì câu “nói như tây, làm như ta”

Không khác gì với mọi năm mỗi khi đến dịp này là cả công ty cùng hội ngộ 2 miền và họp cho những kế hoạch thời gian tới. 2 ngày họp chỉ mỗi 10 phút đọng lại với tôi mà thôi. Đó là 1 câu nói và cảm xúc của anh một người làm đã lâu năm.