avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.

Bạn thời đi học

May 2, 2010 / 

Họp lớp 12a3 (1994 – 1995) bùi thị xuân

Chúng ta tốt nghiệp cấp III đã gần 15 năm nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt họp lớp. Tuy không đông đủ tất cả các bạn tham dự nhưng tôi chắc chắn rằng không một cái tên nào trong lớp chúng ta mà không được nhắc đến trong buổi họp lớp này.