avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.

Cá Nhân

July 16, 2016 / 

Vô định

Đối với con người thì lúc nào chúng ta thấy mình trong cảm giác ‘vô định’ trong suy nghĩ về bản thân, cuộc sống, công việc,….Với tôi đây có lẽ là điều nguy hiểm nhất vì chính mình cũng không xác định mục tiêu đâu mà hướng đến hay là phía nào để tiếp tục bước tới. Mọi thứ như phó mặc theo dòng trôi của công việc, của cuộc sống và sự dẫn dắt của những người xung quanh.

May 15, 2016 / 

Vô cực

Thời đi học phổ thông thì nghe đến khái niệm vô cực thấy như là mọi thứ không với tới và không đếm được cũng như không thể diễn tả ra 1 giá trị cụ thể. Lâu rồi ít nghe cũng như mình cũng không nói đến điều này nữa, vì mọi thứ bây giờ trong cuộc sống chỉ là những tầm nhìn ngắn ngủi cho qua ngày qua bữa thôi.