avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.

Ý tưởng không giống ai

May 18, 2010 / 

Hèn đại nhân và russian roulette

Tự hỏi sống trong thời bình thì anh hùng sẽ không đủ nhiều để thời thế tạo ra. Thay vào đó là lợi ích, danh vọng và vui chơi giải trí nhiều hơn. Điều này sẽ sinh ra nhiều thằng hèn hơn là anh hùng. Mượn tựa đề rất hay của tác phẩm ‘Hèn đại nhân’ – tác giả Lê Đạt để nói lên cái sự hèn của những thằng mà PPL gặp.