avatar founder
Về bản thân PPL chỉ là người bình thường có học hành, gia đình, bạn bè, công việc, có đam mê và có nhiều mong muốn. Khi có ý định dọn nhà ra riêng (website riêng) là do không muốn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ blog nào khác và đồng thời thể hiện cái tôi lớn của mình nhiều hơn. Bạn có thể tìm thấy Phùng Phước Linh ở bất cứ công cụ tìm kiếm nào như Google, Bing hay Yahoo. Nhưng với www.linhnotes.com hay www.phungphuoclinh.com thì sẽ có nhiều góc nhìn về PPL hơn.

Tản mạn cuộc sống

May 15, 2016 / 

Vô cực

Thời đi học phổ thông thì nghe đến khái niệm vô cực thấy như là mọi thứ không với tới và không đếm được cũng như không thể diễn tả ra 1 giá trị cụ thể. Lâu rồi ít nghe cũng như mình cũng không nói đến điều này nữa, vì mọi thứ bây giờ trong cuộc sống chỉ là những tầm nhìn ngắn ngủi cho qua ngày qua bữa thôi.

March 17, 2015 / 

Tự trọng

Tôn trọng và được tôn trọng (Respect and Be Respected) là chủ đề mà thấy trong đầu cần phải viết ra sau 1 tuần có quá nhiều biểu hiện, chiêu trò, tin đồn, chia sẻ từ nội bộ cho đến đối tác.